Instructiefilms

Verkopen

Verkoop algemeen

 

Het invoeren van een nieuwe verkoopfactuur

Het wijzigen of verwijderen van een verkoopfactuur

Kosten

Het invoeren van een nieuwe kostenfactuur

Het wijzigen of verwijderen van een kostenfactuur

Bankafschriften

Het invoeren van een bankafschrift

Het wijzigen of verwijderen van een bankafschrift

Rapportages

Het opvragen van een balans en resultatenrekening

Het opvragen van nog te ontvangen verkopen en nog te betalen kosten

BTW aangifte

Het opvragen van uw aangifte omzetbelasting

Instellingen

Het aanpassen van namen van grootboekrekeningen en het invoeren van beginstanden