Snel aan de slag mybd administratie

Algemeen

In mybd administratie worden verkopen, kosten en bankmutaties afzonderlijk geregistreerd.
Door middel van een simpele klik kunt u de openstaande verkopen en kosten bekijken. Ook heeft u snel inzicht in de resultaten van uw onderneming. De berekening van de btw-aangifte is een fluitje van een cent.

Voorgestelde werkwijze

Wij adviseren u om de ordner met uw administratie op volgende wijze in te delen: een afzonderlijk tabblad voor verkoopfacturen, kostenfacturen en bankafschriften. Het opbergen van verkoop- en/of kostenfacturen achter een bankafschrift is mogelijk, echter lastig bij de verwerking van de administratie in mybd administratie doordat verkopen en kosten apart worden geregistreerd.

Wij adviseren u bij het verwerken van uw administratie een vaste volgorde aan te houden:

  1. verwerken van verkoopfacturen (Mijn verkopen.)
  2. verwerken van kostenfacturen/bonnen (Mijn kosten.)
  3. verwerken van bankafschriften (Mijn bank.)

Voor meer informatie over mybd administratie en een uitleg over de basisbegrippen verwijzen wij u naar Administratie algemeen.

Inloggen

U kunt inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Uw gebruikersnaam is gelijk aan uw e-mail adres of een verkorte versie daarvan.

Meerdere ondernemingen

Per onderneming heeft u een aparte administratie ter beschikking. Kies eerst de juiste onderneming door op het veld bovenaan naast de knoppen te klikken. Via deze optie kunt u steeds wisselen tussen uw ondernemingen.

Dashboard

Het hoofdscherm van mybd administratie bestaat uit een hoofdscherm waarin u de verschillende modules kunt benaderen: verkopen, kosten, bankafschriften en rapportages waaronder de aangiften omzetbelasting.

Op dit dashboard ziet u in één oogopslag de resultaten van uw onderneming weergegeven. Ook ziet u een aantal belangrijke standen terug, zoals de openstaande (nog niet ontvangen) verkopen, openstaande (nog niet betaalde) kosten en uw banksaldo. Dit onderdeel is nog niet geïmplementeerd. 

Mybd administratie voert een aantal systeemcontroles uit. Een nadere toelichting op mogelijke foutmeldingen vindt u hier onder het hoofdstuk diagnose.

Het verwerken van verkoopfacturen

knop verkoop

In mybd administratie kunt u de verkoopfacturen éénvoudig invoeren, wijzigen en verwijderen.

Een korte introductiefilm vindt u hier.

Voor een nadere toelichting kunt u het hoofdstuk Mijn verkopen. raadplegen.

Het verwerken van kostenfacturenknop kosten

In mybd administratie kunt u de kostenfacturen éénvoudig invoeren, wijzigen en verwijderen.

Een korte introductiefilm vindt u hier.

Voor een nadere toelichting kunt u het hoofdstuk Mijn kosten. raadplegen.

Het verwerken van bankafschriftenknop bank

In mybd administratie kunt u van drie verschillende banken uw bankrekeningen éénvoudig invoeren, wijzigen en verwijderen.

Een korte introductiefilm vindt u hier.

Voor een nadere toelichting kunt u het hoofdstuk Mijn bank. raadplegen.

Het raadplegen van rapportagesknop rapportage

In mybd administratie kunt u de balans en resultatenrekening, openstaande verkopen en kosten en grootboekrekeningen opvragen en printen.

Een korte introductiefilm vindt u hier.

Voor een nadere toelichting kunt u het hoofdstuk Mijn rapportages. raadplegen.

De aangifte omzetbelastingknop rapportage

In mybd administratie kunt u de rapportage ten behoeve van de aangiften omzetbelasting opvragen en printen.

Voor een nadere toelichting kunt u het hoofdstuk Mijn aangiften omzetbelasting. raadplegen.

De eerste keer

Als uw een startende onderneming bent, begint u met een blanco beginstand. Heeft u in voorgaande jaren al jaarstukken opgemaakt dan dient u een aantal beginstanden in te voeren, waaronder: het banksaldo op 1 januari van het boekjaar dat u start en de nog niet ontvangen verkopen en kosten uit het voorgaande jaar die in dit boekjaar ontvangen en betaald worden. Wij willen u vragen deze standen in te voeren. Zie voor een uitleg Instellingen.

Een korte introductiefilm vindt u hier.