Dashboard

U bent in het hoofdscherm van de administratie.
(Administratie)

In dit scherm kunt u het volgende doen:

Op het hoofdscherm van de administratie ziet u de volgende zaken:

Mijn administratie samengevat

Dit onderdeel is nog niet geïmplementeerd.

Hier ziet u in één oogopslag de actuele stand van uw onderneming.

  • Mijn verkopen
  • Mijn kosten
  • Mijn resultaat
  • De openstaande verkopen
  • De openstaande kosten
  • Mijn banksaldo

Heeft u bankmutaties nog niet gekoppeld aan verkopen of kosten, verschijnt een ! (plaatje) achter de openstaande verkopen of kosten.

Diagnose

Mybd administratie controleert een aantal zaken. Als de uitkomst van de controle / diagnose goed is verschijnt hier het volgende pictogram: icon_check_green.
De diagnose wordt uitgevoerd als u de administratie opent. Wilt u tussentijds een diagnose uitvoeren, klik dan op Verversen icon_refresh.

Consistentie
Als hier een icon_cross_red verschijnt dan is een systeemfout opgetreden. Wij verzoeken u contact op te nemen met bd accountancy.

Bankrekeningen
Verder controleert mybd administratie ook de bankafschriften:

Afschriften
mybd administratie controleert per bankrekening of het beginsaldo aansluit op het eindsaldo van het vorige bankafschrift. Als hier een icon_cross_red  verschijnt, kloppen de begin- en eindsaldi niet. Dit probleem kan zich voordoen indien:
– u het begin- of het eindsaldo handmatig heeft gewijzigd
– u een verkeerde datum van het bankafschrift heeft ingevoerd.

Wij verzoeken het afschrift met het onjuiste saldo te corrigeren. Zie Mijn bank.

Saldo
Ook controleert mybd administratie het eindsaldo van het laatste bankafschrift met het saldo volgens de financiële administratie. Verschijnt een icon_cross_red  dan zijn niet alle bankmutaties ingevoerd. Dit kan bijvoorbeeld doordat:
– u een bankafschrift vergeten bent in te voeren
– u een bankafschrift hebt verwijderd
– het beginsaldo nog niet is ingevoerd. Zie hiervoor invoeren beginbalans.

exclamation mybd administratie kan niet controleren of het saldo van de ingevoerde bankafschriften klopt met het werkelijke saldo volgens uw bankafschrift. Dit kunt u controleren door de balans op te vragen en het saldo volgens de balans aan te sluiten op uw werkelijke saldo volgens uw afschrift.