Mijn kosten.

U bent in het hoofdscherm van de administratie en kiest voor Kostenknop kosten.
U komt terecht in het scherm ‘Mijn kosten.’ 

(Administratie > Kosten)

klik op het plaatje voor een vergroting

klik op het plaatje voor een vergroting

exclamation Welke kosten te verwerken
Kosten zijn van de winst aftrekbare bedragen. Over het algemeen ontvangt u van elke kostenpost een factuur/kassabon. Soms wordt geen factuur uitgereikt; in dat geval is vaak geen omzetbelasting verschuldigd (denk daarbij bijvoorbeeld aan: huur, verzekeringen, bankkosten). Sommige posten zijn wél uitgaven maar geen kostenpost / van de winst aftrekbaar bedrag. Een voorbeeld van een dergelijke post: overboeking naar privé (voorschot winstdeel), aflossing lening, betaling van omzetbelasting.
In het onderdeel ‘Mijn kosten’ verwerkt u alleen de op de aftrekbare bedragen waarvan u een factuur heeft ontvangen. Kosten waarvan u geen factuur heeft ontvangen én uitgaven die niet drukken op de winst, boekt u in via ‘Mijn bank’ (zie voor een nadere toelichting deze link).

Algemeen

Een lijst met alle ingevoerde kostenfacturen wordt zichtbaar. De lijst is standaard gesorteerd op kostenfacturen met de meest recente datum. U kunt in de lijst Zoeken of Sorteren  door op het bovenste kolomveld te klikken.

In dit scherm kunt u het volgende doen:

Zie ook

Matchen van kostenfacturen
Openstaande kosten
Instructiefilm