Mijn diensten & producten.

U bent in het hoofdscherm van Uren en kiest voor Diensten & Producten.  knop diensten en producten uren
U komt terecht in het scherm ‘mijn diensten & producten.’ 
(Uren > Diensten & producten)

Algemeen

Voordat u een factuur kunt maken, moet u producten & diensten definiëren. Deze ingestelde producten & diensten kunt u kiezen als u een verkoopfactuur maakt.
In dit scherm vindt u 4 tabbladen. Als u alleen gebruik maakt van mybd facturen dan is alleen het tabblad Producten benaderbaar. Maakt u ook gebruik van mybd uren dan zijn ook de andere tabbladen benaderbaar.

Klik op het plaatje voor een vergroting

Wij maken onderscheid tussen 3 verschillende mogelijkheden:

1. U beschikt alleen over de module mybd facturen 
In dit geval is alleen het tabblad ‘Diensten & Producten’ benaderbaar. Voor producten en/of diensten maakt u een standaardregel aan. Onder diensten verstaan wij hier ook arbeidsuren.
2. U beschikt over de module mybd facturen en mybd uren. Facturering van arbeid vindt plaats vanuit mybd uren. 
Voor arbeid maakt u onder tab ‘Uren declarabel’ standaard regels aan. Onder tab ‘Producten’ worden alleen nog standaarden gemaakt voor andere producten dan arbeid.
3. U beschikt over de module mybd facturen en mybd uren maar facturering van arbeid vindt niet plaats vanuit mybd uren. Mybd uren wordt alleen gebruikt voor registratie van uw bestede uren en kilometers. 
In dit geval maakt u voor arbeidsuren ook een regel aan onder de tab ‘Producten’.

Aanmaken van een standaard product of dienstregel

Zie hiervoor de handleiding Mijn diensten & Producten vanuit mybd facturen

Aanmaken van een standaard  declarabele urenregel

aanmaken urenregel declarabel

 • Code: dit kan een nummer zijn of een afkorting voor de urenregel. De code is een zoekcode en wordt verder niet afgedrukt op de factuur.
 • Omschrijving: deze omschrijving wordt straks als omschrijving bij de factuurregel op de factuur afgedrukt. Omschrijf hier zo goed mogelijk de dienst, bijvoorbeeld: tarief per uur belast.
 • Prijs: het uurtarief.
 • Inclusief: staat de vink ‘inclusief btw’ aan dan is de prijs inclusief btw.
 • Btw-code: stel de juiste code voor de dienst of product in.
 • Omzetrekening: naar deze grootboekrekening wordt de omzet in mybd administratie geboekt.

Aanmaken van een standaard  indirect uur

aanmaken urenregel indirect

 • Code: dit kan een nummer zijn of een afkorting voor de standaard.
 • Omschrijving: een nadere omschrijving van de indirecte activiteit.
 • Wij hebben al diverse indirecte uurregels standaard aangemaakt.

Aanmaken van een KM-regel

aanmaken km regel

 • Code: dit kan een nummer zijn of een afkorting voor de standaard.
 • Declarabel: declarabele km-regels kunnen worden doorberekend aan klanten. Tevens worden deze km-regels ook toegevoegd aan de registratie van zakelijke km ten behoeve van een km-declaratie vanuit privé aan de onderneming.
 • Niet-declarabel: niet declarabele km-regels zijn alleen bedoeld voor de registratie van zakelijke km en de opstelling van een km-declaratie vanuit privé aan de onderneming.
 • Omschrijving: een nadere omschrijving van de km-regel en wordt ingeval van een declarabele km-regel afgedrukt op de factuur.
 • Prijs: prijs per doorberekende km (ingeval van een declarabele km-regel).

exclamationLet op!
Kilometers kun je enkel registreren in combinatie met een urenbesteding, hetzij een declarabel uur, hetzij een indirect uur.

Zie ook