mybd uren

picto mybd uren

In mybd uren kunt u gewerkte uren en kilometers registreren.
Koppeling met mybd facturen is mogelijk. U kunt naast producten en vaste diensten ook uw bestede uren factureren vanuit mybd uren.

Met het registreren van uw uren kunt u verschillende doelstellingen hebben, bijvoorbeeld:
– ter onderbouwing van het urencriterium (minimaal 1225 uur op jaarbasis): in dit geval moet u ook uw indirecte uren registreren
– voor facturatie: u kunt declarabele uren met mybd facturen factureren
– voor beoordeling declarabelheid: uren worden gekoppeld aan een factuur maar op de uiteindelijke factuur verborgen, bijvoorbeeld in geval u met uw klant een vaste prijsafspraak heeft afgesproken.

Voorgestelde werkwijze / snel aan de slag

Wij adviseren u om optimaal gebruik te maken van mybd uren door:

  1. bestaande klanten in te voeren
  2. uw verschillende diensten en producten zoveel mogelijk als standaard in te voeren
  3. uw standaard gedefinieerde indirecte uren te beoordelen (wij hebben een aantal voorbeelden voor u gedefinieerd)

Lees verder

Snel aan de slag
Uitgebreide inhoudsopgave
Instructiefilmpjes
Veelgestelde vragen