Mijn uren.

U bent in het hoofdscherm van Uren en kiest voor Uren. picto mybd uren
U komt terecht in het scherm ‘mijn uren’ 

(Uren > lijst)

Algemeen

In het scherm ‘mijn uren’ vindt u alle geregistreerde uren  (definitief en concept) terug van het geselecteerde jaar.
Er zijn drie tabbladen beschikbaar: registreren, verwerken en ontkoppelen

Het registreren van uren

Knipsel registreren urenDatum: voer hier de juiste datum in; standaard staat dit veld op vandaag.
Klant: kies de klant (verplicht in geval van een declarabel uur); optioneel in geval van een indirect uur.
Declarabel: staat standaard aan. Vinkje uit: u kunt een indirecte code kiezen of een niet declarabel uur op een klant.
Let op! niet declarabele uren kunt u niet factureren met mybd!
Uren code: kies hier de juiste code
Omschrijving: deze omschrijving wordt afgedrukt op de urenspecificatie. Dit veld is verplicht in geval van declarabele uren maar niet verplicht bij KM.
Aantal: het aantal uur of kilometer; een kwartier wordt genoteerd als 0,25
KM-code: kies hier de juiste code. Dit kan een indirecte code zijn of een declarabele code.

Sla de regel op door middel van de knop Opslaan

De regels kunnen verwijderd of aangepast worden door middel van de knoppen icon_cross en icon_edit.

Het verwerken van urenregels

Dit tabblad wordt gebruikt om geregistreerde uren te factureren (oftewel te koppelen) aan een nieuwe of bestaande factuur.
Voor het maken van een nieuwe verkoopfactuur verwijzen wij naar mybd facturen (onderdeel factuur maken met mybd uren).
Geregistreerde uren kunnen ook gekoppeld worden aan een bestaande factuur, zowel een concept factuur als een definitieve factuur.
Let op! Het koppelen aan een definitieve factuur heeft als effect dat de urenregel alleen als een verborgen uur gekoppeld wordt. Zie verder voor een nadere toelichting op verborgen uren.

Het ontkoppelen van urenregels

Dit tabblad wordt gebruikt om verwerkte uren te ontkoppelen, zodat je de uren opnieuw kunt verwerken, bijvoorbeeld als je de uren aan de verkeerde factuur hebt verwerkt / gekoppeld.

Selecteer de klant en de juiste factuur
Ontkoppel de urenregel door gebruik te maken van de knop icon_cross achter de desbetreffende urenregel.
Bij het maken van een creditfactuur worden gekoppelde uren altijd automatisch ontkoppeld.