Instellingen

U bent in het hoofdscherm van de administratie en kiest voor Instellingen. knop instellingen
U komt terecht in het scherm ‘Instellingen.’ 
(Administratie > Instellingen)

Algemeen

Een aantal administratie instellingen zijn reeds voor u ingesteld, zoals ‘standaard geen btw bij vrijgestelde prestaties’ en de ondernemingsvorm inclusief het bijbehorende grootboekrekeningschema.
Een aantal te wijzigen instellingen vind u hier.

Beginbalans

(Administratie > Instellingen > beginbalans)

Als uw een startende onderneming bent, begint u met een blanco beginstand. Heeft u in voorgaande jaren al jaarstukken opgemaakt dan dient u een aantal beginstanden in te voeren, waaronder: het banksaldo op 1 januari van het boekjaar dat u start en de nog niet ontvangen verkopen en kosten uit het voorgaande jaar die in dit boekjaar ontvangen en betaald worden.

Geef voordat u begint de volgende beginstanden in:

  • banksaldo per bankrekening op 31 december van voorgaand boekjaar
  • debiteuren (verkopen) op 31 december van voorgaand boekjaar
  • crediteuren (kosten) op 31 december van voorgaand boekjaar

Vul in dit scherm de juiste beginstanden in en klik op bewaren icon_save.
De bankafschriften beginnen nu met de juiste stand van de bankrekening. De debiteuren (verkopen) en crediteuren (kosten) kunt u via de bankafschriften of het matchingscherm koppelen aan de betaling of ontvangst.

klik op het plaatje voor een vergroting

klik op het plaatje voor een vergroting

Grootboekrekeningschema

Het grootboekrekeningschema (grootboekrekeningen en categorieën) is vast gedefinieerd. Dat wil zeggen dat u niet vrij bent om naar eigen inzicht categorieën en grootboekrekeningen aan te maken. Om het verwerken van de administratie overzichtelijk te houden zijn een groot aantal grootboekrekeningen die voor u niet van toepassing zijn standaard niet-actief.

Activeren van grootboekrekeningen

Wij hebben de meest gebruikte grootboekrekeningen geactiveerd. Er zijn wel meer grootboekrekeningen beschikbaar. Het activeren van deze grootboekrekeningen is in overleg met uw accountant mogelijk.

exclamation Let op: als u grootboekrekeningen activeert komen deze steeds weer terug bij het invoeren van nieuwe facturen en bankafschriften. Wij raden u aan het activeren van grootboekrekeningen zo veel mogelijk te beperken. 

De-activeren van grootboekrekeningen

Optie is alleen mogelijk in overleg met uw accountant.

Aanpassen omschrijvingen / grootboek namen

(Administratie > Instellingen > grootboek namen)

De omschrijvingen van de grootboekrekeningen zijn vast, behoudens een aantal posten. De omschrijving van deze grootboekrekeningen kunt u als volgt wijzigen / aanvullen:

Vul een nadere omschrijving aan en klik op bewaren icon_save.
uw omschrijvingen zijn nu aangepast.

klik op het plaatje voor een vergroting

klik op het plaatje voor een vergroting

 Zie ook

Instructiefilm