Nieuwe kostenfactuur

U bent in het scherm ‘Mijn kosten.’
(Administratie > Kosten)

Algemeen

exclamation Zie voor een nadere toelichting en uitleg van te verwerken kosten deze link.

 1. Klik op de knop Nieuw icon_add
  Het invoerscherm voor een nieuwe kostenfactuur verschijnt.
 2. Voer de factuurgegevens in:
  – factuurdatum
  – factuurnummer
  geen factuurnummer bekend, bijvoorbeeld bij een benzinebon: vul hier een 1 in
  – leverancier
  – bedrag inclusief btw
  – omschrijving
  omschrijf hier zo duidelijk mogelijk de geleverde dienst/product, bijvoorbeeld: ‘dienstverlening 1e kwartaal 2014’
 3. Druk op Tab of Enter
  De invoervelden van de kostenregels worden nu getoond.
 4.  Voer de kostenregels in:
  – grootboekrekening
  kies de gewenste kostenrekening uit het selectie menu
  – btw-percentage
  kies de juiste btw-code uit het selectie menu
  – bedrag
  dit bedrag wordt in eerste instantie overgenomen uit de factuurgegevens
  – omschrijving
  dit bedrag wordt in eerste instantie overgenomen uit de factuurgegevens welke u kunt aanpassen
 5. Als u het bedrag wijzigt, wordt de btw herrekend en een regel toegevoegd met het verschilbedrag. Deze regel kunt u aanpassen.
  Ook kunt u de toegevoegde regels weer verwijderen door op Verwijderen icon_cross te klikken.
 6. Klik op Opslaan icon_save
  Uw kostenfactuur wordt bewaard en staat nu in de lijst ‘mijn kosten.’ 

Contant betaalt aan de leverancier?

Het kan voorkomen dat u een factuur contant betaalt. Door mybd administratie wordt geen kasadministratie bijgehouden. U kunt in het invoerscherm het vakje ‘is contant betaald’ Aanvinken. De betaling wordt vervolgens verwerkt als een contant betaald bedrag en komt niet op de lijst met nog te betalen kosten.

Een factuur betaalt via de privérekening?

Het kan voorkomen dat u een factuur met uw privébankrekening heeft betaald. In dat geval Vinkt u in het invoerscherm het vakje ‘is van privérekening betaald’ aan. Capture contant of prive betaald

Annuleren

Een boeking tussentijds annuleren zonder opslaan of verdere bewerking kan.  U klikt dan op het pictogram Annuleren icon_back .
Het scherm keert terug naar de lijst ‘mijn kosten.’

Tips

 • Standaard zijn verschillende kostenrekeningen gedefinieerd.
 • Voor sommige kostensoorten is de btw-code expliciet geblokkeerd. In dergelijke kosten is geen btw begrepen (post, bankkosten) of is expliciet bepaald dat retour vragen van de omzetbelasting uitgesloten is (diner en lunchkosten).
 • Kosten zonder factuur: niet van alle kosten krijgt u facturen die u via ‘Mijn kosten.’ kunt invoeren. Denk daarbij aan rente- en bankkosten, huur en verzekeringen. Deze kosten verwerkt u dus via de bank.
 • Belastingen: inkomstenbelasting (IB), bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW), omzetbelasting (btw), loonheffingen (LH) en vennootschapsbelasting (VPB) zijn geen kosten. Betalingen en/of ontvangsten van belastingen voert u in via het bankafschrift ‘Mijn bank’.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering: ook de premies arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn geen ‘ondernemingskosten’ maar een aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting. De resultatenrekening geeft de ‘winst uit onderneming’ (belastbare winst) weer waar de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet in is begrepen. In mybd administratie verwerkt u deze premies als privémutatie. In de aangifte inkomstenbelasting kunnen de premies als afzonderlijke post worden afgetrokken.
 • Vreemde valuta? Reken het bedrag om naar euro’s en vul het eurobedrag in. Nog gemakkelijker is het om het werkelijk betaalde bedrag in te voeren.
 • Veel kleine bonnen (bijvoorbeeld parkeerbonnen)? Niet alle kosten per tijdvak (bijvoorbeeld een kwartaal) aan elkaar en tel de bedragen op. Voer vervolgens het totaalbedrag in bij ‘Mijn kosten.’
 • Facturen / bonnen zonder factuur- of bonnummer (bijvoorbeeld kwartaalnota bankkosten, benzinebon of bon Hema): vul dan hier een 1 in.
 • Bepaalde kostenfacturen zijn deels zakelijk en deels privé, bijvoorbeeld de kosten voor een TV-abonnement in het alles-in-één-pakket. Voor het privédeel maakt u een aparte kostenregel aan met de daarvoor bestemde grootboekrekening ‘privédeel in kosten’.
klik op het plaatje voor een vergroting

klik op het plaatje voor een vergroting

Zie ook

kostenfacturen bewerken of verwijderen
matchen van kostenfacturen