Aangifte btw doen

U bent in het scherm ‘Mijn rapportage.’
(Administratie > Rapportage > Btw aangifte)

Opvragen van een rapportage

In de rapportage kan een overzicht gegenereerd worden ten behoeve van de aangifte btw.

klik op het plaatje voor een vergroting

klik op het plaatje voor een vergroting

  1. Selecteer het boekjaar en het tijdvak
  2. Vink aan cumulatief of niet door het vinkje
    Cumulatief betekent van 1 januari tot en met de laatste dag van het tijdvak
    De rapportage ten behoeve van de aangifte omzetbelasting wordt gegenereerd
  3. U kunt de aangifte printen door de sneltoets Ctrl P te gebruiken of door te klikken op Printen icon_print .

Algemene werkwijze voor het doen van aangifte omzetbelasting

Wij adviseren altijd om de aangifte cumulatief te berekenen tot en met het betreffende kwartaal en vervolgens de eerder gedane aangiften hiervan af te trekken. Alleen dan worden correcties over de eerdere tijdvakken meegenomen.
Voorbeeld: u heeft in het 1e kwartaal aan voorbelasting een bedrag van € 100 ingevoerd. Door het invoeren van een nagekomen inkoopfactuur had dit € 120 moeten zijn, € 20 dus meer aan voorheffing. Door onderstaande werkwijze wordt deze € 20 alsnog in het 2e kwartaal meegenomen in de aangifte btw.  

  1. Genereer de aangifte omzetbelasting cumulatief tot het met het kwartaal waarover aangifte gedaan moet worden
  2. Trek af per rubriek de in voorgaande tijdvakken ingediende aangiften
  3. Dien de aangifte omzetbelasting in met de software van de belastingdienst

Kleine ondernemersregeling

De kleine ondernemersregeling kan van toepassing zijn (niet voor rechtspersonen). Mybd administratie berekent de kleine ondernemersregeling in het laatste tijdvak over het gehele boekjaar in het laatste tijdvak van het boekjaar (4e kwartaal of december).
Het is mogelijk om tussentijds een voorlopige vermindering kleine ondernemersregeling toe te passen. Mybd administratie ondersteunt deze toepassing niet.
Wij adviseren u om de kleine ondernemersregeling pas in het laatste tijdvak toe te passen en terug te vragen, dit om vervelende verrassingen en nabetalingen te voorkomen.

Aangifte ICP (intracommunautaire prestaties)

Als prestaties worden geleverd aan andere ondernemers binnen de EU mag u de btw verleggen aan de afnemer. Er zijn wel wat voorwaarden:
– de afnemer moet beschikken over een juist fiscaalnummer. Deze dient u te Controleren
– er zijn wat factuurvereisten
– u moet aangifte ICP doen

Privégebruik auto

Zie hiervoor het onderdeel correctie btw privégebruik auto

Gemengde prestaties (deels vrijgestelde prestaties)

Verricht u naast btw belaste prestaties ook vrijgestelde prestaties, dan mag u niet de gehele voorheffing terugvragen zoals blijkt uit de door mybd administratie voorgestelde aangifte btw maar zijn hierop specifieke regels van toepassing.

Tips