Een suppletie omzetbelasting indienen of verwerken

Jaarlijks controleren wij de aangegeven omzetbelasting (volgens de aangiften omzetbelasting) met de daadwerkelijk verschuldigde omzetbelasting (volgens de administratie). Een verschil heet een suppletie. Deze jaarberekening vindt u terug in uw jaarstukken als een afzonderlijke bijlage.
exclamation Let op. Heeft u te weinig betaald en moet u bijbetalen. U bent verplicht de suppletie in te dienen. De Belastingdienst controleert intensief de omzetbelastingschulden. Een naheffingsaanslag op initiatief van de Belastingdienst gaat vaak vergezeld van een boete van 100%.

Suppletie meer dan € 1.000

Als dit bedrag meer dan € 1.000 is, meldt u dit aan de Belastingdienst met een suppletieformulier.
Dat kan op twee manieren:
1. met het digitale formulier Suppletie omzetbelasting
U vindt dit formulier in het beveiligde gedeelte van de internetsite onder ‘Overige formulieren’. U kunt het formulier daar online invullen en versturen.
Knipsel overige formulieren belastingdienstKnipsel suppletie
2. met het papieren formulier Suppletie omzetbelasting
U kunt dit suppletieformulier downloaden van www.belastingdienst.nl. U vult het formulier in. Daarna drukt u het formulier af en verstuurt u het ondertekend naar:
Belastingdienst/Kantoor Heerlen
Landelijk Team Suppleties
Postbus 12
6400 AA Heerlen

exclamation Let op. Het gebruik van een suppletieformulier is verplicht bij een correctie op uw aangifte van meer dan € 1.000. Gaat het om bedragen van € 1.000 of minder? Dan kunt u het saldo verrekenen op uw eerstvolgende aangifte (zie verderop voor een nadere toelichting). U krijgt dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag.

Werkwijze

  1. Vul het tijdvak in: 1-1-boekjaar t/m 31-12-boekjaar
  2. Neem de jaarberekening over van de bijlage omzetbelasting bij de jaarstukken.
    U vult alle rubrieken op het suppletieformulier in, dus ook de rubrieken die u in uw btw-aangifte al correct had ingevuld.
    U vult de bedragen in zoals die hadden moeten zijn. U geeft dus niet het verschil aan tussen de bedragen.
  3. Verzend het formulier (digitaal of per post)

U hebt te veel btw aangegeven
Heeft u in uw aangifte te veel btw aangegeven? En corrigeert u dit met het suppletieformulier? Dan ontvangt u binnen enkele weken de beschikking. De btw die u terugkrijgt, stort de belastingdienst op uw rekening of verrekenen zij met nog openstaande belastingschulden.

U hebt te weinig btw aangegeven
Heeft u in uw aangifte te weinig btw aangegeven? En corrigeert u dit met het suppletieformulier? Maak de btw die u nog moet betalen dan nog niet over en wacht daarmee tot u een naheffingsaanslag hebt ontvangen.

Rente betalen
Als u te weinig btw aangeeft, moet u mogelijk rente betalen. Stuurt u het suppletieformulier binnen 3 maanden na afloop van het jaar waarin u de btw moest betalen of corrigeert u te weinig aangegeven btw binnen het jaar? Dan betaalt u geen rente.

Suppletie minder dan € 1.000

Gaat het om bedragen van € 1.000 of minder? Dan kunt u het saldo verrekenen op uw eerstvolgende aangifte. U krijgt dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag.

Voorbeeld:
U stelt vast dat u over een vorig tijdvak € 1.500 te weinig btw hebt aangegeven over uw omzet. Daarnaast mag u € 800 meer btw als voorbelasting aftrekken over uw kosten. Per saldo had u dus € 700 meer btw moeten betalen. Deze correctie blijft onder de € 1.000. U verrekent dit in uw eerstvolgende aangifte. U geeft € 1.500 meer btw aan bij rubriek 1a en € 800 meer voorbelasting aan bij rubriek 5b. U betaalt als correctie € 700 meer btw.

Voor meer informatie over suppleties omzetbelasting: zie hiervoor de site van de belastingdienst