btw-codes

Algemeen

Binnen mybd administratie zijn een aantal veel voorkomende btw-codes gedefinieerd. Deze btw-codes zorgen ervoor dat het juiste btw-percentage wordt toegepast en dat de verschuldigde of terug te vragen btw op de juiste btw-rekening wordt geboekt. Tevens zijn de btw-codes gekoppeld aan de rubrieken in de aangifte omzetbelasting.

Btw-codes bij verkopen

omzet btw 21% – gekoppeld aan rubriek 1a van de aangifte omzetbelasting
omzet btw 6% – gekoppeld aan rubriek 1b van de aangifte omzetbelasting
omzet vrijgesteld – deze hoeft niet te worden aangegeven
omzet verlegd binnenland – gekoppeld aan rubriek 1e van de aangifte omzetbelasting
omzet verlegd (binnen EU) – gekoppeld aan rubriek 3b
omzet buiten EU (export) – gekoppeld aan rubriek 3a

Niet gedefinieerd zijn een aantal rubrieken die (bijna) nooit voorkomen: leveringen belast met overige tarieven dan 21% of 6%, en installatieverkopen. 

Btw-codes bij kosten

Inkoop 21% – gekoppeld aan rubriek 5b
Inkoop 6% – gekoppeld aan rubriek 5b
Inkoop vrijgesteld – deze hoeft niet te worden aangegeven
Inkoop verlegd binnenland – rubriek 2a
Inkoop verlegd (binnen EU) – rubriek 4b
Inkoop buiten EU (import) – rubriek 4a

Let op: de rubriek ‘inkoop buiten EU’ komt haast nooit voor. Deze rubriek wordt enkel gebruikt door ondernemingen die over een expliciete goedkeuring beschikken om de verschuldigde btw met betrekking tot geïmporteerde goederen zonder tussenkomst van douane te kunnen aangeven. Importeert u goederen en worden deze ingeklaard door de douane dan ontvangt u een factuur met daarop invoerrechten waaronder btw (de goederen zijn nu een binnenlandse inkoop geworden). Deze betaalde btw vraagt u terug bij voorheffingen.  

Verleggingsregelingen

Normaliter berekent u btw over de aan derden in rekening gebrachte bedragen (omzet) en draagt u de btw af. In een aantal gevallen draagt niet u maar uw afnemer de verschuldigde btw over de omzet af => u ‘verlegt’ de btw naar de afnemer.
Voorbeeld van een binnenlandse verleggingsregeling: onderaanneming;
Voorbeeld van een buitenlandse verleggingsregeling: bij levering van goederen of diensten aan een ondernemer binnen de EU.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst.

Tips

– bij klanten die alleen vrijgestelde prestaties leveren zijn de standaard btw-codes aangepast. Bij verkopen is dat standaard ‘btw vrijgesteld’, bij kosten standaard n.v.t.

Zie ook

Aangifte btw doen